భావనా మధురిమలు                  

 

- డా. అయాచితం నటేశ్వర శర్మ

‘ముఖే ముఖే సరస్వతీ ’ అని అన్నారు పెద్దలు. అంటే ప్రతివ్యక్తి పలుకులోనూ వాగ్డేవత ఒక్కొక్కవిధంగా తాండ విస్తుందని అర్ధం. పలుకులో మాధుర్యం ఉండడం గొప్పతనమే. అలాగే ఇంటింటా సంపదల రూపంలో లక్ష్మీదేవి నర్తిస్తూ ఉంటుంది. అంటే గృహ లక్ష్మీనివాసం కావడం కూడా గౌరవర్హమేకదా. ఇలా లక్ష్మీ సరస్వతులు మనిషిని అంటిపెట్టుకొని ఉండడం మాన్యతకు చిహ్నమైతే కీర్తిమాత్రం ఎంత దూరంగా వెళ్లిపోతే అంతగా వ్యక్తికి గొప్పదనం వస్తుందని అంటాడొక కవి. అతని మాటల్ని వినండి.
‘ ఓ రాజా! నీ ముఖంలో సరస్వతి తాండవిస్తోంది. నీ ఇంటిలో లక్ష్మి నివాసం చేస్తోంది. ఈ ఇద్దరిని నీవు సన్నిధిలోనే నివసింపజేసినందుకు కోపించిన నీ కీర్తి దేశాంతరాలకు వెళ్లిపోయింది’
ఈ మధురభావనను ఆవిష్కరించిన శ్లోకం
ఇది---
‘ సరస్వతీ స్థితా వక్త్రే లక్ష్మీః వేశ్మని తే స్థితా
కీర్తిః కిం కుపితా రాజన్! యేన దేశాంతరం గతా’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                మీ అభిప్రాయాలు, సలహాలు మాకెంతో అవసరం. దయచేసి మీ అభిప్రాయం ఈ క్రింది పెట్టెలోతెలపండి.
                                                          (Please leave your opinion here)

పేరు
ఇమెయిల్
ప్రదేశం 
సందేశం

 గమనిక: మీ విద్యుల్లేఖా చిరునామా ఎవరితోనూ పంచుకోము; అనవసర టపాలతో మిమ్మలను వేధించము.    మీ అభిప్రాయాలను క్లుప్తంగానూ, సందర్భోచితంగానూ తెలుపవలసినది. (Note: Emails will not be shared to outsiders or used for any unsolicited purposes. Please keep comments relevant.)
 

 
 

 Copyright 2001-2009 SiliconAndhra. All Rights Reserved.
                  సర్వ హక్కులూ సిలికానాంధ్ర సంస్థకు మరియు ఆయా రచయితలకు మాత్రమే.    
 Site Design: Krishna, Hyd, Agnatech