తెలుగు గజల్ - 
దేవుడు కూడా రాయే
  
రచన: తల్లాప్రగడ
    సంగీతం: మానాప్రగడ సాయి

 

 

 
గజల్ వినడానికి పక్కన ఉన్న ఆడియో బటన్ క్లిక్ చేయండి ->>

 

 ఆ దేవుడు కూడా రాయే
ఆ దేవుడు కూడా రాయైనా, ఆ రాతికె పూజలు చేస్తాను -2
నీ గుండె కూడా రాయేలే (2), మరి అందుకె పూవులు ఇస్తాను!
 

ఆ దేవుడు కూడా రాయైనా, ఆ రాతికె పూజలు చేస్తాను -
ఆ రాతికె పూజలు చేస్తాను
నే తాగకుండా తడబడినా, నీ ప్రేమలొ ఏమిటి కలిపావొ!
ఆ మత్తున నేను నడిచొచ్చి, నీ ఎండమావులు చూస్తాను !(2)
నీ గుండె కూడా రాయేలే (2), మరి అందుకె పూవులు ఇస్తాను!
 

ఆ దేవుడు కూడా రాయైనా, ఆ రాతికె పూజలు చేస్తాను !
నే ఓడిననూ అది గెలుపేలే, నీవంటే పడి నే చస్తాను
అతితేలికగా నువు గెలవాలి, అని చేతికి పావులు ఇస్తాను!(2)
 

నీ గుండె కూడా రాయేలే (2) మరి అందుకె పూవులు ఇస్తాను!
ఆ దేవుడు కూడా రాయైనా, ఆ రాతికె పూజలు చేస్తాను !


రామచంద్రుడినైనా వేరొకటా, బాణాలన్నున్నా లేదొకటి!
ఆ మన్మదబాణం లేకున్నా, ఈ గానపు పూవులు ఇస్తాను!(2)


నీ గుండె కూడా రాయేలే (2), మరి అందుకె పూవులు ఇస్తాను!
ఆ దేవుడు కూడా రాయైనా, ఆ రాతికె పూజలు చేస్తాను !(2)
ఆ రాతికె పూజలు చేస్తాను !

 

రచన: తల్లాప్రగడ
సంగీతం: మానాప్రగడ సాయి
 

 

 
 

 

 
 

                మీ అభిప్రాయాలు, సలహాలు మాకెంతో అవసరం. దయచేసి మీ అభిప్రాయం ఈ క్రింది పెట్టెలోతెలపండి.
                                                          (Please leave your opinion here)

పేరు
ఇమెయిల్
ప్రదేశం 
సందేశం

 గమనిక: మీ విద్యుల్లేఖా చిరునామా ఎవరితోనూ పంచుకోము; అనవసర టపాలతో మిమ్మలను వేధించము.    మీ అభిప్రాయాలను క్లుప్తంగానూ, సందర్భోచితంగానూ తెలుపవలసినది. (Note: Emails will not be shared to outsiders or used for any unsolicited purposes. Please keep comments relevant.)
 

 
 

 Copyright 2001-2009 SiliconAndhra. All Rights Reserved.
                  సర్వ హక్కులూ సిలికానాంధ్ర సంస్థకు మరియు ఆయా రచయితలకు మాత్రమే.    
 Site Design: Krishna, Hyd, Agnatech