పద విన్యాసం మే, 2010

 

1

 

 2

 

 

3

4

5

6

 
 

 

 

 

7

 

8

 

 

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

13

 

14

 
   

15

16

 

 

 

 

17

 

 

18

 

 

 

19

 

20

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

23

 

24

 

 

25

 

 

 

 

 

 

26

   

 

 

27

28

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. ఆధారాలు - నిలువు
1.

సేవచేయడం - 5

2. కోపించు - 6
4.

వర్తకుడు - 2

5.

లత్తుక - 2

6

హద్దు - 2

7

అసాధ్యుడు - 4

10

. ‘చెత్త కొమ్ము లోపంగా - 2

`11

శాఖాహారులు తినేవి - 5

13

మాట్లాడేటప్పుడు అలవాటుగా అనేమాట - 4

14

గారాబం - 2

16

అధికమైన లేక లావైన - 2

18

సీత - 5

19

అల్లరిపిల్లవాడు - 5

20

పైకి వెళ్తున్న భార్య - 2

21

గుర్రాలైతే - 4

23

అధికమవు లేక ఎక్కువవు - 4

25

చుట్టుపక్కల = 3

28

ఏరు లేక నది - 2

   
   
   
   
  ఆధారాలు - అడ్డం
1

ఆదేశం - 4

3

గందరగోళం - 5

8

మోసగాడు - 3

9

నేర్పుగా మాట్లాడు - 6

12

గయ్యాళీ - 3

13

నిలవ పచ్చడి - 4

15

బలం ఉన్న వ్యక్తి - 3

17

దీర్ఘమెక్కువైన రంగు - 2

18

పుట్టుమచ్చ - 3

19

సవతి - 3

21

అడవి --  2

22

అప్పుడే పెళ్ళైన జంట - 6

24

నిక్కించు లేక రిక్కించు - 4

26

లేతదైన - 2

27

బొత్తాలు దూర్చడానికి కుట్టిన రంధ్రం - 2

29

కోతలు కోయు - 10.

   
   
   

      

ఇక మీరు చేయవలసినదల్లా...

ఆధారాలను అనుసరించి పదాలతో విన్యాసాలు చేసి గడులను పూరించి, ఈ-మెయిలు (ఆర్.టీ.ఎస్. పధ్ధతిలో) ద్వారా కానీ లేదా కాగితంపై ముద్రించి, పూరించి కింద ఇచ్చిన చిరునామాకు పంపించండి. సరైన సమాధానాలు వ్రాసిన మొదటి ముగ్గురికి మంచి పుస్తకాల బహుమతి. సరైన సమాధానాలు పంపిన వారు ముగ్గురు కంటే ఎక్కువ ఉంటే ముగ్గురి పేర్లను 'డ్రా'తీసి, వారికి బహుమతి పంపిస్తాము.

మీ సమాధానాలు మాకు చేరటానికి గడువు: మే, 25, 2010
ఈ-మెయిలు: santhi@siliconandhra.org
చిరునామా:
Santhi Kuchibhotla
20990, Valley green drive, apt: 615
Cupertino, CA - 95014

ఏప్రిల్, 2010

1

2

 3

తం

 

4

5 రు

ణో

6 పా

7 యం

8

రు

 

9

రు

ద్ర

 

10 న

11

రు

కు

12

నం

 

13 భూ

లో

కం

 

 

 

14 గా

దం

 

మి

 

15 లో

16 క

17 వ

18 గ

 

 కో

 

19 వ

 

20 వి

పు

21 క

22 వా

రు

 

23 ని

 

 

24 ము

క్కు

 

25 చెం

 

26   లం

ణం

 

 

 

27 కా

 

 

28 ల

 

 

 

29 న

30 వ

31 కా

పిం

డి

వం

32 లు

 

33 ల

లు

 

 

గం

 

34 వా

 

ఏప్రిల్, 2010 నెల విజేతలు:

1. ఉమా శ్రీధర , సారటోగా, కాలిఫోర్నియా

2. శంకర్ తూములూరు, టెక్సాస్

3. రాజు పవులూరి, న్యూ రోచెల్లె, న్యూయార్క్

4. శ్రీ సత్య ప్రమోద కొపల్లె, మచిలీపట్నం, ఇండియా

5. శ్రీ లక్ష్మీ పొలంరెడ్డి, పిట్స్ బర్గ్, పి.ఎ.

 

మీ అభిప్రాయాలు, సలహాలు మాకెంతో అవసరం. దయచేసి మీ అభిప్రాయం ఈ క్రింది పెట్టెలోతెలపండి.
(Please leave your opinion here)

పేరు
ఇమెయిల్
ప్రదేశం 
సందేశం