"సమస్యాపూరణం:

క్రింది "సమస్యని" అంటే వ్యాక్యన్ని యదాతధంగా ఒక పద్యంలోకి ఇమిడ్చి వాడుకుంటూ రాయాలి. ఒకవేళ పద్యం కాకపోయినా ఒక కవిత రాసినా కూడా వాటిని మేము సగౌరవంగా స్వీకరిస్తాము. మీ జవాబులు -మెయిల్ (విద్యుల్లేఖ) ద్వారాకాని (rao@infoyogi.com)  ఫాక్స్ ద్వారాకానీ (fax: 408-516-8945) మాకు మే20 తారీఖు లోపల పంపించండి. ఉత్తమ పూరణలను తరువాయి సంచికలో ప్రచురిస్తాము

 

ఇక్కడ రెండు సమస్యలను ఇస్తున్నాం. ఈ రెండికీగానీ, లేక ఏ వొక్క దానికైనాగానీ మీరు మీ పూరణలను పంపవచ్చు

 

ఈ  మాసం సమస్యలు

ఆ.వె.|| రక్తిలేనిభక్తి ముక్తినియదు! 

కం.|| తెలుగుతమిళ భాషలందు తీపుయు జచ్చెన్! 

 

క్రితమాసం సమస్యలు

ఆ.వె.|| వేళకానివేళ వేంకటేశ!

కం:|| ఉపయోగపడని వరములు ఉచ్చై తోచెన్!

 

ఈ సమస్య లకు వచ్చిన ఉత్తమ పూరణలు ఇలా వున్నాయి.

 

                        మొదటి పూరణ -  వేదుల బాలకృష్ణమూర్తి, శ్రీకాకుళం

ఆ.వె.|| వేళకానివేళ వేంకటేశ హరి! నీ

పాదపద్మములకు ప్రణతులొసగ

వచ్చినాను; తెరను ప్రక్కకు తొలగించు

మదిని కప్పి వున్నమత్సరమను

 

ఆ.వె.|| సరసమాడుటకును సమయములున్నవి

రేయి ఎల్ల గడచిపోయె; ఇపుడు

మంగతోడ సరసమాడ విచ్చేసితే

వేళకానివేళ వేంకటేశ

 

కం.|| ఉపయోగపడని వరములు

అపహాశ్యము పాలగుచును అదృశ్యమగున్

ఉపమింపగ మృగతృష్ణలె

ఉపయోగించని వరములు ఉచ్చై తోచున్ !

 

                        రెండవ పూరణ - యం.వి.సి.రావు, బెంగుళూరు,

ఆ.వె.|| ఎపుడు నిద్ర పుచ్చి ఎపుడు లేపుదురేమొ
విడువరైరి క్షణము విశ్రమింప
అమ్మవారి కలియ అసలెట్లు పొసగునొ
వేళ కాని వేళ వేంకటెశ!
 

కం.|| శాపంబుల కారణమున
పాపంబాసూత సూని ప్రాణము లొడ్డెన్
ఆపద కల్గిన వేళల
ఉపయోగ పడని వరములు ఉచ్చై తోచెన్

                        మూడవ పూరణ -    టి.వెంకటప్పయ్య, సికిందరాబాద్

 ఆ.వె.||పెద్దలంత జేరి బెండ్లిని గూర్చగ
కర్మ గాలె నంత కర్ఫ్యు బెట్ట!
నగర జనము లెల్ల నానాక పాట్లురా!
వేళ కాని వేళ వెంకటేశ!

 

ఆ.వె.|| తాడి చెట్టు నీడ తాగినా పాలను
కల్లు యనదె నిన్ను తల్లి అయిన!
సకలపనులకెల్ల సమయము నెరగుమా!
వేళ కాని వేళ వెంకటేశ!


 నాల్గవ పూరణ -    రావు తల్లాప్రగడ , శాన్ హోసే, కాలిఫోర్నియా 

ఆ.వె.|| వేళపాళలేక వేచేరు భక్తులు,

భక్త జనులకేమి రక్తి ఎరుక!

సుప్రభాతమంటు విప్రగోషయు చూడు!

వేళకానివేళ వేంకటేశ!

 

కం:||  అపురూపి యొకడు పాపము,

తపమున తెలుపును యడుగగ  దానికి వరమే

తపనపు బొల్లిగ యిస్తే,

ఉపయోగపడని వరములు ఉచ్చై తోచెన్!

 

                       ఐదవ పూరణ- జగన్నాథ  రావ్  కె. ఎల్., బెంగళూరు

ఆ.వె.||    నీరు రాల్చుతారు ఊరు నిద్దురబోవ
   
వేళ కాని వేళ వేంకటేశ!
   
ఖాళి బిందెలందు కన్నీటి బొట్లుగా
   
నీరు దేవుడెరుగు నిద్ర కరువు

కం||    అపకారమెంచి పరులకు
   
తపమొనరించిన అసురుడు తలపై హస్తం
   
నెపమున భస్మంబయ్యె స
   
దుపయోగపడని వరములు ఉచ్చుగ తోచెన్

 

ఆరవ పూరణ:  డా. అట్లూరి వెంకట నరసిమ్హ రాజు, ఏలూరు 

ఆ.వె.|| తెల్లవారకుండ దేవాలయమ్మున
అడుగు పెట్టికూడ అర్చనలను
పూర్తిచేసివచ్చి భోంచేతమన్నచో
వేళకానివేళ వెంకటేశ!
 

కం.|| అపరాధ భావమెదలో
తపనను కలిగింప దానధర్మములంచున్
కృపణుడు చేయగ గక్కిన
ఉపయోగముపడని వరములుచ్చై తోచెన్!
 

                         ఏడవ పూరణ:  సుమలత మాజేటి, బెంగళూరు

ఆ.వె.|| ఎల్ల వేళ లందు ఈమైలు చెక్కింగు
చాటు [ ఈ చాట్ ] మీటు [ ఈ మీటింగు ] తప్ప చెలియ వలదు
అర్ధ రాత్రి కూడ  ఆఫీసు వర్కాయె
వేళ కాని వేళ వేంకటెశ !
 

కం.|| నెపమెన్ని కైక రాముని
పంపగ కానల
, దశరథు పరితాపమునన్
ఓపక
, విలవిల లాడెను  
ఉపయోగ పడని వరములు ఉచ్చై తోచెన్
 

                        ఎనిమిదవ పూరణ- పుల్లెల శ్యామసుందర్, శాన్ హోసే, కాలిఫోర్నియా 

ఆ.వె.|| అనగననగ రాగ మతిశయిల్లుచునుండు'
అనుచు చదవి ఒకడు అర్ధరాత్రి
గొంతునెత్తి పాడి గోలచేయ సబబె
వేళకాని వేళ వేంకటేశ!!

 
     

 

మీ అభిప్రాయాలు, సలహాలు మాకెంతో అవసరం. దయచేసి మీ అభిప్రాయం ఈ క్రింది పెట్టెలోతెలపండి.
(Please leave your opinion here)

పేరు

ఇమెయిల్
ప్రదేశం 
సందేశం
 

 

గమనిక: మీ విద్యుల్లేఖా చిరునామా ఎవరితోనూ పంచుకోము; అనవసర టపాలతో మిమ్మలను వేధించము.    మీ అభిప్రాయాలను క్లుప్తంగానూ, సందర్భోచితంగానూ తెలుపవలసినది. (Note: Emails will not be shared to outsiders or used for any unsolicited purposes. Please keep comments relevant.)

 
 

Copyright ® 2001-2009 SiliconAndhra. All Rights Reserved.
 
సర్వ హక్కులూ సిలికానాంధ్ర సంస్థకు మరియు ఆయా రచయితలకు మాత్రమే.
     
Site Design: Krishna, Hyd, Agnatech